2020. július 7., kedd

Milyen juttatások illetik meg a Sajátos Nevelési Igényű, autista gyermeket nevelő családot

Régen volt már egy bejegyzésem a témában, most újra összeszedtem és aktualizáltam, mi jár annak, aki autista gyereket nevel. Kérem, ha valaki továbbosztja, felhasználja ezt a listát, jelölje meg a blogomat, vagy engem! Én elsősorban a következő forrásokra támaszkodtam: kormanyhivatal.hu, serultgyermekekert.hu, jogtár.

1. Szakorvosi (gyermekpsziciáter) igazolással, vagyis diagnózissal igényelhető juttatások (akár függetlenül a Szakértői Bizottság vizsgálatától):


Emelt összegű családi pótlék: A gyerek 10 éves koráig igényelhető, összege jelenleg egy fogyatékos gyermek esetén két szülő esetén 23.300FT, gyermeküket egyedül nevelő szülők esetén 25.900Ft. Igényléséhez a „Kérelem családi pótlék folyósítására” c. nyomtatvány az Államkincstár oldaláról letölthető. Kormányablaknál, vagy elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül is intézhető. 

Meghosszabbított GYES: a gyerek 10 éves koráig jár, ami mellett a gyerek fél éves kora után akármennyit lehet dolgozni. Igényléséhet az Államkincstár oldaláról az „Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” c. nyomtatvány letölthető. Ezt kell kitöltetni a szakorvossal (gyermekpszichiáter), majd az Államkincstárnak eljuttatni. Általában 2 hónapra visszamenőleg is kifizetik, összege az öregségi nyugdíjhoz kötött.

GYOD (gyermekek otthongondozási díja): Életkortól függetlenül igényelhető, 6 éves kor alatt szakorvosi (pszichiáter) igazolás szükséges hozzá. A GYOD iránti kérelem formanyomtatványa a kormányhivatalok honlapjáról letölthető, de a kormányablaknál is beszerezhető. Leadni a kerületi (járási) kormányhivatalnál, vagy a kormányablaknál lehet. 
Minden esetben szakértői bírálat alapján ítélik meg, vagyis a családhoz kimegy valaki megnézni a gyereket és pontozza az ő önellátási szintjét (lásd táblázat). 4 órában lehet mellette dolgozni, összege jelenleg bruttó 100.000Ft, nyugdíjjárulékot vonnak belőle. Több gyerek után az alapdíj másfélszerese kerül kifizetésre. Ha a szülő másik gyerekkel (testvérrel) van GYES-en, az nem befolyásolja a GYOD összegét. Ha ugyanazzal a gyerekkel van a szülő GYES-en, akkor a GYOD összege a GYES összegével kevesebb lesz, vagyis a szülő összesen gyakorlatilag a GYOD összegét kapja.
A lenti táblázatban láthatóak a GYOD elbírálási szempontjai. Annak a gyereknek ítélik meg a támogatást, aki legalább 8 pontot „elér” és ebbe nem számít bele, ha valamire még az életkorából adódóan nem képes.


A
B
C
1.
Tevékenység, funkció
Értékeljen 0 és 4 pont között (a pontérték a szükséges segítség mértékével emelkedik)
Pontszám
2.
Étkezés
0: önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik
1: felszolgálást igényel, de önállóan étkezik
2: felszolgálást és evőeszköz tisztításához segítséget igényel
3: felszolgálás és elfogyasztáshoz részbeni segítséget igényel
4: teljes segítséget igényel az étel elfogyasztásához vagy segítséget igényel az étkezés kapcsán az I-es típusú diabétesz diagnózis alapján történő inzulinadagoláshoz
3.
Öltözködés
0: nem igényel segítséget
1: önállóan végzi, de a megfelelő ruhaneműk kiválasztásához segítséget igényel
2: egyes ruhadarabok felvételében igényel segítséget
3: jelentős segítséget igényel az öltözködésben, megfelelő öltözet kiválasztásában, illetve 14 éves kor alatti gyermek esetén inzulinpumpa rendszeres viselése szükséges
4: öltöztetés, vetkőzés minden szakaszában segítségre szorul
4.
Tisztálkodás (személyi higiéné biztosítása)
0: szükségleteit felmérve önállóan végzi
1: szükségleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz segítséget igényel
2: szükségleteit felismeri, tisztálkodni csak segítséggel tud
3: részlegesen ismeri fel szükségleteit, segítséget igényel
4: nem ismeri fel szükségleteit, tisztálkodni önállóan nem képes
5.
Rendszeres steril eszközhasználat
0: inzulinterápia szükséges több mint 2 éve fennálló, inzulinterápiát igénylő diabétesz esetén, 7. életévét betöltött gyermek esetében
1: inzulinterápia szükséges kevesebb, mint 2, de több mint 1 éve fennálló, inzulinterápiát igénylő diabétesz esetén, a gyermek
7. életévének betöltésétől a 14. életév betöltéséig
2: inzulinterápia szükséges kevesebb, mint 1 éve fennálló, inzulinterápiát igénylő diabétesz esetén, a gyermek 10. életévének betöltésétől a 14. életév betöltéséig
3: inzulinterápia szükséges kevesebb, mint 1 éve fennálló, inzulinterápiát igénylő diabétesz esetén, a gyermek 7. életévének betöltésétől a 10. életév betöltéséig
4: inzulinterápia szükséges 7. életévét be nem töltött gyermek esetében, a diabétesz tartamától függetlenül
6.
WC használat
0: önálló a WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatait ellátja
1: önállóan használja a WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés feladatokban ellenőrizni kell
2: önállóan használja a WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés feladatokban segíteni kell
3: segítséget igényel a WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatok elvégzéséhez
4: segítséggel sem képes a WC használatra, öltözködésre, higiénés feladatok elvégzésére
7.
Kontinencia
0: vizeletét, székletét tartani képes
1: önállóan pelenkát cserél, elvégzi a higiénés feladatait
2: pelenkacserében, öltözködésben, illetve higiénés feladatokban alkalmanként segítséget igényel
3: rendszeres segítséget igényel pelenkacserében, öltözködésben, higiénés feladatok elvégzésében
4: teljes ellátásra szorul
8.
Köznevelési vagy szakképző intézmény, nappali ellátást nyújtó szociális intézmény látogatása
0: önállóan
1: közlekedésben kíséretet igényel
2: intézménylátogatás esetenkénti felügyeletet igényel
3: intézménylátogatás csak folyamatos felügyelettel biztosítható
4: nem képes
9.
Lakáson belüli közlekedés
0: önállóan
1: segédeszköz önálló használatával
2: segédeszköz használatával, segítséget esetenként igényel
3: segédeszköz használatával, gyakran csak segítséggel
4: nem képes
10.
Kihívást jelentő viselkedés
0: viselkedését az adott szociális környezethez megfelelően alakítja; feszültségeit megfogalmazni képes
1: csökkent indulati fékek vagy túlérzékenység; viselkedését
a szociális környezet elvárásainak megfelelően alakítani nehezére esik
2: a környezet számára nehezen érthető vagy gyakori ellenkezés, esetleg verbális agresszió; gyakori feszültség, de ezt megfogalmazni kevéssé képes
3: feszültségei nagyon gyakoriak, vagy visszatérők a dührohamok, esetleg destruktív és fizikai agresszió (tárgyak, önmaga, mások ellen irányuló) formájában nyilvánulnak meg
4: viselkedése miatt időszakosan vagy állandó jelleggel teljesen elszigetelődik szűkebb vagy tágabb szociális környezetétől
11.
Összesen

Az emelt összegű családi pótlékhoz automatikusan adnak egy kártyát is, amivel aztán ingyen lehet utazni a BKV-n (+1 fő kísérő is), a MÁV és a Volán járatain pedig 90%-os áron (szintén +1 fő is). Több múzeumba, ill. más helyekre is ingyenesen, vagy kedvezményesen lehet vele bemenni, érdemes kérdezgetni.

Autizmussal élőknek hasznos kiváltani az AOSZ kártyát is, amivel szintén egyre több helyen lehet kedvezményeket kapni. Ehhez tagnak kell lenni az Autisták Országos Szövetségénél (2000Ft/év), aztán e-mailben egy az AOSZ honlapjáról letölthető formanyomtatványon kérni a kártyát. Nem évül el, nem kell megújítani.

Létezik parkolási igazolvány is, ez ugyanaz, mint amit a mozgássérültek kapnak. Ezt is lehet a Kormányablaknál intézni, ahol a gyermekről egy fényképet is készítenek, tehát őt is vinni kell. Szükséges hozzá a jogosultságot igazoló orvosi papír a diagnózissal és a személyi, lakcímkártya.

Gépjárműadó alóli mentesség kérhető mozgássérült személyeken túl autizmussal élő személyek esetében is. Ehhez a jogosultságot igénylő szakvéleményt kell a jegyzőhöz benyújtani. Érdemes előtte tájékozódni, hogy a helyi (kerületi, járási) önkormányzatnak van-e erre rendszeresített formanyomtatványa, ha nincs, akkor egy sima levél a jegyzőnek címezve elegendő.

Személygépkocsi szerzési támogatás is létezik. Jelenleg új autóhoz 1.000.000Ft, használt autóhoz 600.000Ft igénylehető. Évente kétszer bírálják el a kérelmeket, ezért minden év március 31-ig, ill. szeptember 30-ig lehet támogatásért folyamodni. A lehetosegauto.hu oldalon minden információ megtalálható, innen letölthető a kérelemhez szükséges formanyomtatvány is, melyet a Kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Fogyatékos gyermekeknek ingyen jár az étkezés a bölcsődében és az óvodában, az iskolában pedig 1-8. osztályig 50%-ot kell fizetni. Fontos, hogy a kedvezmény a testvérekre is vonatkozik („a családban fogyatékos gyereket nevelnek”). Erről a 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§-a törvény rendelkezik. A jogosultság igazolásához általában a MÁK kártyát is elfogadják, hivatalosan ehhez is a szakorvosi vélemény kell.

Alanyi jogú közgyógyellátás kérhető szintén a magasabb összegű családi pótlékhoz kapcsolódóan. (Ha a gyermek állandó gyógyszert szed és a család ehhez kéri a normatív közgyógyellátást, akkor háziorvosi igazolás szükséges. Az alanyi jogú közgyógyellátásnál ez a kör kihagyható, csak nyilatkozni kell arról, hogy a gyermek nem szed állandó gyógyszert.) Járási hivatalban kell intézni, szükséges hozzá az emelt összegű családi pótlékról szóló igazolás, valamint a gyerek és a szülő személyes iratait (személyi, lakcímkártya, TAJ) és ki kell tölteni egy formanyomtatványt. Postán kiküldenek egy műanyag kártyát, a rajta szereplő összeget (ez jelenleg évi 6000Ft) a patikában lehet levásárolni az orvos által felírt, TB támogatott gyógyszerekre (akár orrcsepp, C-vitamin stb).

Ha a gyerek szobatisztasága még nem alakult ki, akkor a szülő a szakorvostól (pszichiáter) kérhet írásos javaslatot, a gyerekorvos pedig felírhatja a pelenkát. Csak bizonyos méretek és típus elérhető a patikákban, érdemes előtte tájékozódni.

A közgyógyellátással rendelkezők (csak Budapesten) kérhetnek víz-, csatorna- és szemétdíj kompenzációt is, ha a csalás jövedelme a 30.000Ft/fő/hót nem haladja meg. A kérelmet az önkormányzathoz kell benyújtani az ott beszerezhető űrlapon minden év március 31-ig. Szükséges még hozzá jövedelemigazolás és közüzemi számla bemutatása is. Az elbírálás után a befizetésből írják jóvá a támogatást.

Jár plusz szabadság is a szülőknek, ezt a munkahely intézi, de kérni kell. Ez gyerekenként 2 nap, melyet mindkét szülő igénybe vehet.2. SNI besoroláshoz kapcsolódó támogatások (a Szakértői Bizottság vizsgálata szükséges hozzá):

A gyermek a számára kijelölt intézményben a Szakértői Bizottság által megadott óraszámban fejlesztésre jogosult. 

Utazási költségtérítés kérhető, ha a gyerek egyik településről a másikra jár bölcsődébe, óvodába, iskolába, vagy fejlesztésre, orvoshoz. Ehhez a Szakértői Bizottság ad nyomtatványt, melyet aztán az intézmény (bölcsőde, óvoda, iskola, korai fejlesztést végző hely, orvos) tölt ki. A rendszeresen látogatott intézmények félévkor és év végén összesítik a bent töltött napokat, aztán a szülő viszi a papírt az Egészségpénztárhoz, akik átutalják, vagy postázzák a pénzt. A fentiek 2020 júniusában érvényesek, természetesen előfordulhat, hogy a későbbiekben valami változni fog. Ha valaki tud még egyéb juttatásról, kérem szóljon, hogy teljes legyen az írás!